دشت همکاران سیستم

نرم افزار دشت همکاران سیستم یک نرم افزار حسابداری فروشگاهی است که برای مدیریت فروشگاه‌ها در اصناف عمومی و تخصصی عرضه شده است.