فیلتر

نگهدارنده فیش رستوران - آشپزخانه

  • 9% تومان 600.000
    تومان 544.500
    این محصول کاربردی را می‌توان برای کترینگ‌ها، رستوران‌ها و مراکز صدور فیش استفاده نمود و دیگر هیچ نگرانی بابت گم شدن فیش‌ها تجربه نکرد.