فیلتر

نگهدارنده فیش رستوران - آشپزخانه

  • 8% 600.000 تومان
    550.000 تومان
    این محصول کاربردی را می‌توان برای کترینگ‌ها، رستوران‌ها و مراکز صدور فیش استفاده نمود و دیگر هیچ نگرانی بابت گم شدن فیش‌ها تجربه نکرد.