نوار کناری

نرم افزار حسابداری رستوران و فست فود زعفران (استاندارد)

5.400.000 تومان
*پک کامل*قفل سخت افزاری*گارانتی و پشتیبانی یکساله ...

نرم افزار حسابداری رستوران و فست فود زعفران (پیشرفته)

6.900.000 تومان
*پک کامل*قفل سخت افزاری*گارانتی و پشتیبانی یکساله ...

نرم افزار حسابداری رستوران و فست فود زعفران (حرفه ای)

12.000.000 تومان
*پک کامل*قفل سخت افزاری*گارانتی و پشتیبانی یکساله ...
نوار کناری فروشگاه