نوار کناری

نرم افزار حسابداری فروشگاهی دشت نسخه کامپیوتر، موبایل و ماشین‌های اداری سطح پیشرفته

 • 6.322.000 تومان
  ویژگی های مهم:
  • جامع ترین حسابداری فروشگاهی
  • ارسال خودکار یا دستی پیامک برای مشتریان
  • امکان مدیریت هوشمندانه را با اطلاع‌ رسانی‌ ها به صورت خودکار برای همه فراهم کرده است.
  • با سناریو های صندوقی که در فروشگاه ها است سازگار ...

  نرم افزار حسابداری فروشگاهی دشت نسخه کامپیوتر، موبایل و ماشین‌های اداری سطح استاندارد

 • 4.469.000 تومان
  ویژگی های مهم:
  • جامع ترین حسابداری فروشگاهی
  • ارسال خودکار یا دستی پیامک برای مشتریان
  • امکان مدیریت هوشمندانه را با اطلاع‌ رسانی‌ ها به صورت خودکار برای همه فراهم کرده است.
  • با سناریو های صندوقی که در فروشگاه ها است سازگار ...

  نرم افزار حسابداری فروشگاهی دشت نسخه کامپیوتر، موبایل و ماشین‌های اداری سطح پایه

 • 2.289.000 تومان
  ویژگی های مهم:
  • جامع ترین حسابداری فروشگاهی
  • ارسال خودکار یا دستی پیامک برای مشتریان
  • امکان مدیریت هوشمندانه را با اطلاع‌ رسانی‌ ها به صورت خودکار برای همه فراهم کرده است.
  • با سناریو های صندوقی که در فروشگاه ها است سازگار ...
  نوار کناری فروشگاه