نوار کناری

نرم افزار حسابداری فروشگاهی دشت نسخه لوازم یدکی خودرو سطح پیشرفته

 • 6.104.000 تومان
  ویژگی های مهم:
  • جامع ترین حسابداری فروشگاهی
  • ارسال خودکار یا دستی پیامک برای مشتریان
  • امکان مدیریت هوشمندانه را با اطلاع‌ رسانی‌ ها به صورت خودکار برای همه فراهم کرده است.
  • با سناریو های صندوقی که در فروشگاه ها است سازگار ...

  نرم افزار حسابداری فروشگاهی دشت نسخه لوازم یدکی خودرو سطح استاندارد

 • 4.142.000 تومان
  ویژگی های مهم:
  • جامع ترین حسابداری فروشگاهی
  • ارسال خودکار یا دستی پیامک برای مشتریان
  • امکان مدیریت هوشمندانه را با اطلاع‌ رسانی‌ ها به صورت خودکار برای همه فراهم کرده است.
  • با سناریو های صندوقی که در فروشگاه ها است سازگار ...

  نرم افزار حسابداری فروشگاهی دشت نسخه لوازم یدکی خودرو سطح پایه

 • 2.071.000 تومان
  ویژگی های مهم:
  • جامع ترین حسابداری فروشگاهی
  • ارسال خودکار یا دستی پیامک برای مشتریان
  • امکان مدیریت هوشمندانه را با اطلاع‌ رسانی‌ ها به صورت خودکار برای همه فراهم کرده است.
  • با سناریو های صندوقی که در فروشگاه ها است سازگار ...
  نوار کناری فروشگاه