فیلتر

نرم افزار حسابداری رستوران و فست فود زعفران (استاندارد)

 • ریال 5.400.000
  *پک کامل *قفل سخت افزاری *گارانتی و پشتیبانی یکساله

  نرم افزار حسابداری رستوران و فست فود زعفران (پیشرفته)

 • ریال 6.900.000
  *پک کامل *قفل سخت افزاری *گارانتی و پشتیبانی یکساله

  نرم افزار حسابداری رستوران و فست فود زعفران (حرفه ای)

 • ریال 12.000.000
  *پک کامل *قفل سخت افزاری *گارانتی و پشتیبانی یکساله