فیلتر

تجهیزات سیتم فراخوان مشتری

  • ریال 941.000 از
    تا ریال 1.882.000
    فراخوان مشتری دستگاهی است كه بدون وابستگی به نرم افزار خاص، قابل استفاده می باشد. روال كار بدین صورت است كه هر سفارشی زودتر آماده شود با استفاده از صفحه كلید كاربر شماره را وارد و دكمه پخش را فشار می دهیم. با این عمل هم روی نمایشگر باجه شماره...